خدمات رفاهي شهري پالايشگاه نفت، صنايع شيميايي و بيشتر صنايع ديگر در سيستم هاي تهويه مطبوع خود و يا براي خنك كردن يك سيال فرايندي در مبدل حرارتي به مقادير زيادي آب خنك كن احتياج دارند. درگذشته، خنك كنندگی با استفاده از آب هاي موجود در درياچه ها ، رودخانه ها و يا سيستم هاي آب شهري نزديك ، بر اساس يك روش (يك بار گذر) انجام مي گرفت. مشكلاتي که در اين روش به چشم مي خورد، مسدود شدن مبدل حرارتي با جامدات معلق (گل و لاي) و رشد بيولوژيكي دراين تجهيزات بود. هزينه هاي ناشي از خرابي تجهيزات…

ادامه مطلب